Sponsor Reklam

iklan banner

Hakkında
Dernek Hakkında (Misyonu)
EGE KÜLTÜR DERNEĞİ
Anadolu’ya yerleşen kavimlerinin oluşturdukları kültür katmanları sayesinde, Türkiye’de geleneksel dans kültürü yenilenerek süregelmektedir. Halk oyunlarının devinim biçimlerinde, sembolize ettiği anlamsal yapıda, dramatik unsurlarda, kökeni çok eskiye dayanan toplumsal inanç ve uygulamaların izlerini görmek mümkündür. 
Geleneksel danslar geçmişin günümüzdeki bir yansımasıdır.
Önemli bir iletişim aracı olan geleneksel danslar, kültürel yaşam hakkında pek çok veriyi sağlayabilecek temel kaynaklardan biridir. Toplum belleğindeki bilgileri aktaran yapısı ile günümüz kırsal ve kent toplumlarının sosyal yaşamında önemli bir birleştirici rol üslenmektedir.
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü ve Ege Üniversitesi Mezunlar Derneği, geleneksel dans çalışmalarını evrensel bir boyutta yürütürken, oluşturduğu sosyal sorumluluk projeleri ile halk kültürü çalışmalarının sivil toplum kuruluşlarında yaygınlaşmasına öncülük yapmaktadır. Bu düşünce ile, 1993 yılından bu yana Prof. Dr. Mehmet Öcal ÖZBİLGİN “Yetişkinler Halk Oyunları Toplulukları”na liderlik yaparak gösteriler düzenlemektedir. ANADOLU KADINLARI TOPLULUĞU (1993), EFE’NDİLER TOPLULUĞU (2008), HANIMEFE’NDİLER TOPLULUĞU (2012). 2016 yılında EGE KÜLTÜR DERNEĞİ bünyesinde halk kültürü faaliyetleri ile edinilen kazanımlarla, evrensel değerlerle saygılı milli kültürüne sahip çıkan üyeleri ile, entellektüel düzeyin daha yüksek bir seviyeye ulaşması için güçbirliği oluşturmuşlardır.
Ege Kültür Derneği, geleneğe ve sanata tutunmanın gerekliliğine inanmış; geleneksel dansın işlevinin sosyal yaşamda yaygın ve etkin yer almasının gerekliliğine inanmış Üniversite öğretim üyeleri, Öğretmen, Diş hekimi, Hekim, Mühendis vb. çeşitli mesleklere sahip bireylerden oluşmaktadır. Amacı, Anadolu insanının toplumsal belleğinde taşıdığı iyiliğe yönelik hayat görüşünü oluşturan yüksek değerdeki geleneksel bilinci, dans ve müzik yoluyla kitlelere duyurmaktır. Sosyal statü, ekonomik vb. beklentilerden uzak, öze dönük gerçekliğin önemini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarıyla, her yaş gurubuna yönelik eğitim çalışmaları düzenlemektedir.
Ege Kültür Derneği, 2006 yılından bu yana Ege Üniversitesi ile işbirliği halinde kendi oluşturduğu projeleri ile yurt dışından konuk gelen Yabancı halk oyunları toplulukları birlikte her yıl düzenli halk oyunları gösterileri düzenlemektedir. Yanı sıra, Yunanistan’ın Midilli adasında (2012, 2013), Volos kentinde (2015), Samos adasında (2017) gösteriler yaparak, Ulu önderin dostluk ve barış çağrısı içerisinde 1935-1936 düzenlediği “Balkanlılar Festivali” ruhu devam ettirilmektedir.
Yurt içi ve yurdışında bir çok performansta görev alan Ege Kültür Derneği’nin en ayrıcalıklı özelliği, sahnede kullandığı geleneksel giysilerinin aslına uygun biçimde dansçıların kendileri tarafından geleneksel yöntemlerle üretilmiş olmasıdır. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı geleneksel Giyim Kuşam Atolyesi danışmanlığında üretilen giysi ve aksesuarlar, her etkinlik yılı sonrasında Türk Halk Oyunları Bölümüne bağışlanmaktadır. Ege Kültür Derneği üyeleri, Türk Halk Oyunları konusunda eğitim olan gençlere 20 yılı aşkın bir süredir maddi ve manevi destek sağlamaktadır. 2016 yılında Zeybeklik kültürü ve Zeybek oyunlarına yönelik çalışmalara katkı sağlayabilmek için İzmir’in dezavantajlı bölgelerinde Zeybek oyunları öğretilmesine yönelik kapsamlı bir proje hazırlanarak dernekler masasına başvurulmuştur. EÜ. Konservatuvarına sağladığı ayni ve maddi katkılarının yanısıra, EÜ Etnoğrafya Müzesine katkılarıyla, hatta Mardin Kızıltepedeki bir ilkokulla Atatürk köşesi oluşturuması vb. gibi bir çok kültürel sosyal sorumluluk projesinde gönüllü yer almıştır.
Türkiye’de Akademi ile buluşmuş kültürel faaliyetlerin sayısı son derece azdır ve popüler kültürün cazibesi altında toplum içinde kendine yer edinmesi her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. 2017 yılında Ege Kültür Derneği bir kültür sanat atolyesi açarak, geleneksel kültüre ilgi duyan her kesimi kucaklayan bir sanat merkezi oluşturmuştur. Ege Kültür Atölyesi, öncelikli dans ve müzik çalışmaları olmak üzere her türlü kültürel faaliyete destek olarak, kent kültürü içerisinde kültürel belleğin canlı tutulması ve özellikle Üniversite öğrencilerinin toplumsal aydınlanması için öncü çalışmalara ortam sağlamaktadır. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Akademisyenleri kültür politikaları, ulaşılmak istenen hedef kitleler ve iletilmek istenen kültürel bilgilerin dengeli kurgulanması konusunda çalışmalara liderlik etmektedir.
Geçmişin deneyimleri bilmeyen bir toplumun geleceğe sağlam adımlarla yürümesinin mümkün olamayacağı düşüncesi ile,..
EGE KÜLTÜR DERNEĞİ
Blogger tarafından desteklenmektedir.