Sponsor Reklam

iklan banner

DUYURUEge Kültür Derneği
2.Olağan Genel Kurul Toplantısı Organ Seçimsiz Olarak
19.04.2018 perşembe günü saat.20 de
dernek merkezimizde yapılacaktır.
Gündemi aşağıda verilen toplantı, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26.04.2018 tarihinde aynı yer ve saatte icra edilecektir.
Tebliğ olunur. 04.04.2018

Erhan Eser
Dernek Başkanı

Gündem
1. Yoklama ve açılış
2.  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3. Divanın oluşturulması
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile gelir/gider hesaplarının okunması,
5. Denetim Kurulu raporunun okunması,
6. Yönetim ve Denetim Kurulları Raporlarının görüşülmesi ve Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası,
7. 2018 yılında yapılacak etkinlik ve faaliyetler hakkında kararların alınması,
8. Dilek ve temenniler,
9. Kapanış.
Blogger tarafından desteklenmektedir.